דיכאון

דיכאון הוא מצב שבו האדם מגיע לתשישות של כוחותיו הפנימיים והחיצוניים.אנו תופסים את מצב הדיכאון כלא חיובי ומעוניינים לצאת ממנו, על מנת שנוכל לתפקד בחיי היום יום. במאמר זה ננסה לחקור במעט את המצב המיוחד הזה הנקרא דיכאון. ישנם סוגים שונים של דיכאונות, כולנו חווינו לפחות סוג אחד שלו, אפילו יש סלנג לדיכאון קל  – 'דיכי'. המשותף לסוגי הדיכאונות הוא קונפליקט פנימי שאליו מגיע האדם, יש הגיון לקונפליקט, אפשר להבין אותו, כמו תוכנה שהגיעה לאיזה באג רציני שלא ניתן להמשיך.

הקונפליקט הפנימי שמגיע לפני הדיכאון נמשך גם אחריו, וטוב לטפל בקונפליקט מהשורש, מאשר להחביאו כי אז הסכנה שהדיכאון יצוץ שנית. משפט מתוך ספר קהלת "יתרון האור מתוך החושך", מתוך המשפט ניתן להבין, שהמצב הטוב מגיע (או נולד) מתוך מצב רע, כלומר המציאות, עבור מי שחווה דיכאון כרגע, היא לא טובה אולי זה סימן להתחלה של מצב חיובי, להיפוך העומד להתרחש, אבל השינוי לא יתרחש מעצמו, אלא רק נוצרה הזדמנות, כמו תשתית או מצע לביצוע השינוי. דוגמה מאוד בולטת למצב טוב מתוך מצב רע היא לידה, הלידה של תינוק היא מתוך סבל גדול. 

מסקנת ביניים ע"פ קבלה לעם: מצב הדיכאון, הוא מצב לא חיובי, אפילו רע שהאדם מגיע אליו, ויש בו הגיון, אבל המצב הזה הוא הזדמנות לשינוי חיובי. האדם לא יכול לעשות שינוי בעצמו, למרות שכך היינו רוצים להיות, בלתי תלויים באף גורם, האדם במצב דיכאון זקוק לעזרה, תמיכה וסיוע. כאן אנו מגיעים לחשיבות הסביבה העוטפת את האדם, אותו מצע או תשתית שהזכרתי למעלה, הסביבה היא מפרה אותנו, היא מכוונת אותנו, היא מדביקה אותנו בערכים שלה, בין אם אנו מסכימים ובין אם לא. 

דוגמאות לכך יש לרוב, ספורטאי צריך סביבה של ספורטאים, אנשים שרוצים להיות רופאים בתחום מסוים, יצמידו עצמם לסביבה של רופאים מהתחום המעוניינים להתפתח. הסביבה יכולה להיות מועילה וגם מזיקה. האדם שבדיכאון, צריך להקיף עצמו בסביבה בטוחה, עם ערכים נכונים, וטוב שיעשה חשבון, האם מה שמקיף אותו מכוון אותו נכון.